Keskustelut ovat pyhiä,
koska niissä ihmiset luovat itsensä.”

Tom Andersen

PSYKOTERAPIAA JA PARITERAPIAA
TAMPEREELLA

Voimavarakeskeinen psykoterapeutti, pariterapeutti, perhepsykoterapeutti (ET)

YKSILÖTERAPIA (ei Kela-asiakkaita)

Perheterapeuttinen yksilöpsykoterapia voidaan toteuttaa asiakkaan omana yksilöllisenä terapiana tai osana asiakkaan pari- ja perheterapiaprosessiin liittyvää terapiaa. Perheterapeuttisessa yksilöpsykoterapiassa keskiössä ovat asiakas ja hänelle merkitykselliset ihmissuhteet. Tapaamisissa voi olla välillä mukana asiakkaan lisäksi puoliso, koko perhe tai muu hänelle tärkeä ihminen.

Perheterapeuttinen yksilöpsykoterapia sopii asiakkaalle, joka kamppailee omaan elämään, parisuhteeseen ja perhesuhteisiin liittyvissä vaikeuksissa. Terapia sopii myös vanhemmalle lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä, erityistarpeissa sekä eri kehitysvaiheiden ja elämäntilanteiden tuomien haasteiden kohtaamisessa. Nuorelle perheterapeuttinen yksilöterapia sopii aikuistumiseen liittyvissä haasteissa.

TUNNEKESKEINEN PARITERAPIA (Kela)

Tunnekeskeisessä pariterapiassa (emotionally focused couple therapy) tunteet ovat keskeisenä elementtinä parisuhdevaikeuksia ja kiintymyssuhteen haasteita käsiteltäessä. Olennaista tunnekeskeisessä pariterapiassa on se, että puolisoita pyritään auttamaan prosessoimaan emotionaalisia reagointitapojaan niin, että he voisivat olla uudella ja tyydyttävämmällä tavalla vuorovaikutuksessa keskenään. Tunnekeskeinen pariterapia on suunniteltu toteutettavaksi 8–20 istunnossa.

PERHETERAPIA (Kela)

Perheterapiassa keskustellaan yksilön ja perheen välisistä suhteista heidän omia voimavarojaan hyödyntäen. Terapian tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä siitä, mitä perheenjäsenten vuorovaikutuksessa tapahtuu ja avata lukkiutunutta vuorovaikutusta. Perheterapiassa löydetään uusia merkityksiä ja tapoja toimia läheisissä suhteissa. Terapia mahdollistaa jokaisen perheenjäsenen kokemuksen kuulemisen.

VANHEMPAINOHJAUS (Kela)

Vanhempainohjauksessa keskiössä on vanhemman ja lapsen välinen suhde. Terapeutti auttaa vanhempia tunnistamaan lapsen oireilevaa käytöstä, sitä ylläpitäviä tekijöitä ja seurauksia. Ohjauksessa vahvistetaan vanhemman suhdetta lapseen ja rohkaistaan löytämään uusia toimivampia keinoja huolenpitoon ja kasvatukseen.

TERAPIAKÄYNNIN HINTA

Yksilöterapia 60 min 90,00 €
Pariterapia 90 min 160,00 € (Kela-asiakkaiden omavastuuosuus 64,13 €)
Perheterapia 90 min 160,00 € (Kela-asiakkaiden omavastuuosuus 64,13 €)
Vanhempainohjaus 90 min 160,00 €

Maksuvälineenä käy käteinen, pankki- ja luottokortit.